, , , ,

Göze Göz / Eye for an Eye

Almanya Germany / 2016 / 5′ / Dijital Digital / Renkli Color / İngilizce English / Türkçe Altyazı Turkish Subtitles

Yönetmen / Director: Steve Bache, Mahyar Goudarzi, Louise Peter

Dünya Hakları / World Sales: Filmakademie Baden-Württemberg Eva Steegmayer

Telefon / Phone: +49 714 196 91 03

E-Posta / E-Mail: festivals@filmakademie.de

2016 Kısa Kaplan

2016 Short Tiger

Frederick Baer, ölüm cezasının infaz edilmesini beklediği Indiana Eyaleti Hapishanesi’nde on yıl geçirir. Bir katilin ölüm sırasını beklerken yaşadığı süreç, suç ve kaderiyle çatışması hakkında bir çizgi belgesel.

Frederick Baer spent over a decade in the Indiana State Prison, still waiting for his death penalty to be executed. A hand-drawn documentary about a murderer’s time on death row and the conflicts with his guilt and destiny.

Steve Bache, Mahyar Goudarzi, Louise Peter

1982’de Berlin’de doğan Louise Peter, Viyana’da Felsefe, Tiyatro, Film ve Medya okudu. Berlin’de bir oyuncu olarak eğitim gördü ve çalıştı. 2014’ten beri Filmakademie Baden-Württemberg’de senaryo eğitimi alıyor.

Mahyar Goudarzi, 1992’de Düsseldorf’ta doğdu, Köln’de Uygulamalı Medya Bilimleri okudu. Film ve medya endüstrisinde ve TV üreticilerinin editör çalışmalarında staj yaptıktan sonra, 2014’te Baden-Württemberg Filmakademie’de Yönetmenlik / TV Gazeteciliği üzerine çalışmalar yaptı.

1990’da Pirna’da doğan Steve Bache, Medya ve İletişim Tasarımı Teknik Asistanlığı eğitimi aldı. Film ve televizyon endüstrisinde staj yaptıktan sonra film yapımlarında asistan yönetmen olarak çalıştıktan sonra, 2014’ten bu yana Baden-Württemberg Filmakademie’de Yönetmenlik eğitimi alıyor.

Louise Peter, born in 1982 in Berlin, studied Philosophy, Theater, Film and Media in Vienna. She also trained and worked as an actress in Berlin. Since 2014, she has studied Screenwriting at the Filmakademie Baden-Württemberg.

Mahyar Goudarzi, born in 1992 in Düsseldorf, studied Applied Media Sciences in Cologne. Following several internships in the film and media industry and editorial work for TV producers, he took up studies in Directing/TV Journalism at the Filmakademie Baden-Württemberg in 2014.

Steve Bache, born in 1990 in Pirna, trained as a Technical Assistant for Media and Communication Design. After internships in the film and television industry and working as an assistant director for film productions, he has been studying Directing at the Filmakademie Baden-Württemberg since 2014

, , , ,

Yolda / Auf Überlandfahrt / Cross-country Drive

Almanya Germany / 2016 / 20′ / Dijital Digital / Renkli Color / Almanca German / Türkçe, İngilizce Altyazı Turkish, English Subtitles

Yönetmen / Director: Borbála Nagy

Dünya Hakları / World Sales: Deutsche Film- und Fernsehakademie Berlin

Telefon / Phone: +49 30 257 59 152

E-Posta / E-Mail: a.zaluska@dffb.de

Anton ve arkadaşları, araçlarının bozulması üzerine bilinmedik bir yerde durmak zorunda kalırlar. Arabanın tamir edilmesini beklerken vakit öldüren gençler için umulmadık bir oyun kapıyı çalar. Anton, güçlü bir huzursuzluk duygusuyla kalırken, ruhunu rahatlatma arayışındadır.

Anton and his friends strand in the middle of nowhere after their car breaks down. The boys are killing time waiting for the fix up, when an innocent game takes an unexpected turn. Anton is left with a strong sense of unease, searching his soul to find closure.

Borbála Nagy

Borbála, çocukluğunu ve gençliğini geçirdiği Macaristan’da dünyaya geldi. İlk filmini Budapeşte Üniversitesi’nde Film Araştırmaları alanında eğitim görürken çekti. Daha sonra serbest gazeteci olarak çalıştı. Ayrıca senaryo ve film dramaturjisi üzerine çalıştı ve Macaristan, Romanya ve Fransa’da çeşitli atölye çalışmalarına katıldı. 2011’de Almanya’ya taşındı ve festival organizatörü olarak çalıştı. 2012 yılından bu yana Berlin’de Alman Film ve Televizyon Akademisi’nde yönetmen olarak çalışıyor.

Borbála was born in Hungary, where she spent her childhood and youth. She made her first short movies during her time at Budapest University in the field of Film Studies. Later on she worked as a freelance journalist. Additionally she worked on her screenwriting and filmdramaturgy skills and participated in various workshops in Hungary, Romania and France. In 2011 she moved to Germany and worked as a festival organizer. Since 2012 she studies at the German Film and Television Academy in Berlin, as a director.

Filmografi / Filmography

2015 About Me and You / Von Mir und Dir

2015 Somewhere Else / Irgendwo Anders

2013 Hannah

, , , ,

Umpire

Belçika Belgium / 2015 / 15′ / Dijital Digital / Renkli Color / Flemenkçe, Fransızca Dutch French / Türkçe, İngilizce Altyazı Turkish, English Subtitles

Yönetmen / Director: Leonardo Van Dilj

Dünya Hakları / World Sales: The Wild Room

E-Posta / E-Mail: b.etievant@thewildroom.org

Genç ve umut vaat eden tenis oyuncusu Axelle, koçu Jeremy’nin sorguya çekilmek için tutuklandığını öğrenince çaresizliği artar.

Axelle, a young, promising tennis player is left in increasing desperation when she learns that Jeremy, her attentive coach, remains detained for further questioning.

Leonardo Van Dilj

1991’de Kortijk’te dünyaya geldi. Vice dergisi için bir stilist ve moda editörü olarak çalıştı. Luca Sanat Okulu’ndaki sinema masterı yaptı ve Umpire’i çekti. Leo’nun tarzı çok yönlüdür, moda ve belgeselden etkilenir.

Leo was born in 1991 in Kortijk. Following his work as a stylist and fashion editor for Vice magazine. Leo later pursued a Masters in Cinema at the Luca School of Arts and directed Umpire. Leo’s style is multidimensional and strongly influenced by his experience in fashion and producing documentaries.

Filmografi / Filmography

2013 Get Ripped

2010 Besides the Accent on Fashion, Stephen Jones

, , , ,

TIS

Fransa France / 2016 / 9′ / Dijital Digital / Renkli Color / Fransızca French / Türkçe, İngilizce Altyazı Turkish, English Subtitles

Yönetmen / Director: Chloé Lesueur

Dünya Hakları / World Sales: shortcuts

Telefon / Phone: +33 7 81 29 39 74

E-Posta / E-Mail: louisa@shortcuts.pro

Hareketsiz, boş bir kâğıt parçası. Yüzünün altında çizik bir siluet belirir. İşte bizim kahramanımız TIS. Kendini kâğıt parçasından kurtarmak için mücadele eder, ancak ayakları ona bağlı kalır. Uzakta, kendisine benzeyen bir kalabalık görür. TIS onlara yetişmeye çalışır ancak bağlı olduğu kâğıt parçası hareketlerini engellemektedir.

A still, blank sheet of paper. A silhouette appears delineated beneath its surface. Here is our hero, TIS. He struggles and manages to free himself from the sheet of paper, but his feet remain attached to it. In the distance, he sees a crowd of beings similar to him. TIS tries to catch up with them but the sheet of paper he is attached to hinders his movements.

Chloé Lesueur

FEMIS sinema bölümü mezunudur, animasyon konusunda tutkulu olan Chloë Lesueur, 2011’de mezuniyet projesi filmi Lou’dan başlamak üzere stop-motion animasyon alanında çalıştı. İlk kısa filmi TIS‘i 3-D canlandırma yapımları için stereografi ve sinematografi çalışmaları yürütürken çekti.

A graduate of the FEMIS in cinematography, and passionate about animation, Chloë Lesueur is drawn to stop-motion animation starting with her graduation project film Lou in 2011. She then directs her first short-movie TIS while doing stereography and cinematography work for multiple live-action, stop-motion and 3D animation productions.

Filmografi / Filmography

2011 Lou

, , ,

Şirin? / Call of Cuteness

Almanya Germany / 2017 / 4′ / Dijital Digital / Renkli Color / İngilizce English / Türkçe Altyazı Turkish Subtitles

Yönetmen / Director: Brenda Lien

Dünya Hakları / World Sales: Brenda Lien

Telefon / Phone: +49 1577 1960639

E-Posta / E-Mail: mail@brendalien.de

2016 Asiana Kısa UFF; En İyi Uluslararası Kısa Film / 2016 Busho Budapeşte Kısa UFF; En İyi Film, En İyi Macar Kurmaca / 2016 Macar Film Haftası; En İyi Kısa Film

2016 Asiana Short IFF; Best International Short Film / 2016 Budapest Short IFF; Best Film, Best Hungarian Fiction / 2016 Hungarian Film Week; Best Short Film

Rahatlık ve şamata halinde, kedinin başarısızlığa uğrayışını izlerken, uzak durduğumuz her şey bu tüketici kâbus içinde bize geri döner. Sınırları olmayan küresel bir oyun alanında kedinin bedeni özgürlük özleminden güçlü olma acısına dair korkusundan daha çok sömürü ve kontrol altındadır. Nesneler fetişleşir ve konular, nicelenebilir ve kullanıma hazır şeyler haline getirilir. Asla bilemeyecekleri lüksün doğal kaynaklarıdır bunlar. Biz buradayız çünkü sen oradaydın- ve çöp okyanusa atılmıştı. Nihayetinde, bedenler iktidarın, haz ve nefretin nedenlerini ve etkilerini ortaya çıkarır.

Whilst we remain safe and sound, watching the highest grossing cat fail compilation -all that is kept out of sight gets back to us in this consumerist nightmare. On a global playground, without bounds, the cat’s body is devoured, exploited and controlled -itsfear of pain being stronger than its longing for freedom. Objects are fetishized and subjects made into things that are quantifiable and ready for use. They are the natural resources of a luxury they will never know. We are here because you were there -and waste is dumpedin the ocean. In the end, bodies reveal the causes and effects of power, pleasure and hate.

Brenda Lien

1995 yılında Offenbach am Main’de doğan Brenda Lien, bağımsız bir film yapımcısı ve film müziği yapımcısı olarak çalışıyor. Film ve müzik eserleri ile birçok ödül kazandı. Studienstiftung des deutschen Volkes’te öğrencidir. 2012’den beri Offenbach Sanat ve Tasarım Üniversitesi’nde sanat eğitimi görüyor.

Born 1995 in Offenbach am Main, Brenda Lien works as an independent filmmaker and filmmusiccomposer. She has won several prizes for her film and musical Works and is a scholar at the “Studienstiftung des deutschen Volkes”. Since 2012 she studies art at the University of Art and Design Offenbach.

Filmografi / Filmography

2016 Call of Beauty

2015 Der gekerbte Raum aus Stein gegen ein Ideal aus Glas / Striated Stone Meets Fragile Ideals

, , , ,

Sonra / After / Posle

Ukrayna, İran Ukraine, Iran / 2016 / 20′ / Dijital Digital / Renkli Color / Rusça Russian / Türkçe, İngilizce Altyazı Turkish, English Subtitles

Yönetmen / Director: Hanna Jalali

Dünya Hakları / World Sales: Moeinoddin Jalali

Telefon / Phone: +136 997 486 3225

E-Posta / E-Mail: moeinjalalimail@gmail.com

2016 KIN UFF; Ermenistan Görüntü Yönetmenleri Sendikası Ödülü / 2017 Avrupa İlk FF; En İyi Avrupalı Kısa Film

2016 KIN IFF; Award of The Union of Cinematographers of Armenia / 2017 European First FF; Best European Short Film

Hayatı terk ettikten sonra geride bıraktığımız karışıklık ve bunu çözmek zorunda olan ya da sadece kabul eden hoşgörülü insanlar hakkındadır. Bohdan’ın babası ölür ve Vera da kocasını kaybetmiştir ve bu onların biraraya gelmesine neden olur. Cenaze sürecinde, Georgy hakkında gizli bilgiler ortaya çıkar, ancak bu onların uzlaşmasına yardımcı olmaz.

This is about the mess that we leave behind after leaving the life, and people who have to solve it or merely accept and tolerate. Bohdan’s father was died and Vera also lost her husband, and this became as the reason for them to meet each other. Upon the process of funeral they find out new hidden facts about died Georgy, but it cannot help them find common ground.

Hanna Jalali

Hanna Jalali, 1986’da Kharkiv, Ukrayna’da doğdu. Taras Shevchenko Kyiv Ulusal Üniversitesi Gazetecilik Enstitüsü’nde okudu. 2015 yılında Kiev Ulusal Okulu’ndan mezun oldu. Karpenko-Kary Tiyatro, Sinema ve Televizyon Üniversitesi’nde, Belgesel Yönetmenliği ve Film Prodüksiyon (Olexandr Koval Atölyesi) üzerine master yaptı. Birkaç öğrenci belgeseli ve deneysel film üretti.

Hanna Jalali was born in Kharkiv, Ukraine on February 19, 1986. Studied at the Institute of journalism of Taras Shevchenko Kyiv National University (bachelor’s degree in Journalism). In 2015 she was graduated from Kyiv National I.K. Karpenko-Kary Theater, Cinema and Television University with master’s degree in Documentary Directing and Film Production (Workshop of Olexandr Koval). She has produced and directed several student documentaries and experimental films.

 

Filmografi / Filmography

2014 Blazhenni / Holy Fools

2013 Z ludskoho zhyttia. Bohema / From Human Life. Bohemia

, , , ,

Solucanlar / Les Tubes / Worms

Belçika Belgium / 2016 / 24′ / Dijital Digital / Siyah & Beyaz Black & White / Fransızca French / Türkçe, İngilizce Altyazı Turkish, English Subtitles

Yönetmen / Director: Matthieu Donck and Xavier Seron

Dünya Hakları / World Sales: Origine Films

Telefon / Phone: +33 142 842 270

E-Posta / E-Mail: contact@originefilms.fr

 Laurent’ın kolonoskopi olması gerekmektedir. Ve bir doktoru hastasını rahatlatmaya çalışmaktan daha fazla endişe eden bir şey yok. Bu onun yanında hiçbir şeydir: kolonun etrafında dolaşan bir kamera…

Laurent has to have a colonoscopy. And there is nothing more worrying than a doctor who is trying to reassure you. However, it is next to nothing: it is just a camera that is moving through your colon…

Matthieu Donck and Xavier Seron

Matthieu Donck, Belçikalı yazar ve yönetmen. Uzun metraj filmleri ve televizyon için çektiği dizileri bulunuyor. Xavier Seron, 2016’da ilk ölüm filmi Death by Death’i çekti. Pek çok ödül aldı. 2012 yılından beri IAD’deki kısa film çalışmalarına danışmanlık yapıyor.

Matthieu Donck is a Belgian writer and director. He made features and tv series. In 2016, Xavier just achieved his first feature film, Death by Death. The film received many awards. Since 2012, he has been supervising short films at IAD.

, , , ,

Sığınak / Haven

İran Iran / 2016 / 13′ / Dijital Digital / Renkli Color / Farsça Persian / Türkçe, İngilizce Altyazı Turkish, English Subtitles

Yönetmen / Director: Hesam Eslami

Dünya Hakları / World Sales: Zakaria Zargany

Telefon / Phone: +021 887 83650

E-Posta / E-Mail: zakaria.zargany@gmail.com

Bir Irak askeri olan Maher, İran-Irak savaşının ilk günlerinde bir ganimet bulur. Ertesi gün ön hatlara gönderilecektir; Yarın sabaha kadar ganimetiyle ne yapması gerektiğine karar vermek zorundadır.

An Iraqi soldier, Maher, finds some priced booty in the initial days of the Iran-Iraq war. Maher will be sent to the front lines the next day; he only has until tomorrow morning to decide what he must do with his booty.

Hesam Eslami

Ahwaz Sanat Üniversitesi’nde okudu ve yüksek lisansını Tahran’da sinema bölümünde tamamladı. 2011 yılından beri editör ve yönetmen olarak çalışmaktadır.

Born at 1981. Studied at Ahwaz University of Arts and did his MA at the department of cinema in Tehran. He has been working as an editör, director since 2011.

, , , ,

Rest / Va Banque / Risky Game

Almanya Germany / 2016 / 11′ / Dijital Digital / Renkli Color / Almanca German / Türkçe, İngilizce Altyazı Turkish, English Subtitles

Yönetmen / Director: Stefan Plepp

Dünya Hakları / World Sales: PROMOFEST

Telefon / Phone: +34 911 865 673

E-Posta / E-Mail: distribucion@promofest.org

17 yaşındaki Melanie kötü notları olduğu için babası tarafından şiddet görmektedir. Fizik dersinde bir sınavdan geçemediğinde, öğretmenine şantaj yapmaya çalışır. Ama öğretmeni göründüğü kadar budala değildir. Kendi şiddet tarihe sahiptir. Öyleyse kurban ve suçlu kimdir?

17 years old Melanie gets beaten by her father when she has bad grades. When she fails completely in a test in physical science, she tries to blackmail her teacher. But he’s not the nerd she seemed to be. He has his own violent history. Who’s victim, who’s the offender?

Stefan Plepp, Christine Kabisch

Plepp, 1968’de Almanya’nın Wolfen kentinde dünyaya geldi. 1996’da Berlin’de teorik fizik bölümünden mezun oldu ve 1996’dan 1999’a kadar Berlin’de sahne sanatları okudu. 2000’den bugüne dek Shakespeare Company Berlin üyesi olarak oyuncu, müzisyen ve yönetmen olarak çalıştı.

Kabitsch, 1953’te Almanya’nın Wiesbaden kentinde dünyaya geldi. Okuldan sonra iki yıl Paris’te okudu. 1975’te Köln Belediyesi’nde dramaturg yardımcısı olarak çalıştı. Daha sonra Münih’teki Bavyera Eyalet Tiyatrosu’na geçti. 1979’un sonlarında Batı Afrika’da bir film yapımı için üç ay boyunca script girl olarak çalışmaya başladı.

Plepp was born in Wolfen, Germany in 1968. He graduated from theoretical physics in Berlin in 1996 and studied performing arts in Berlin from 1996 to 1999. He worked as actor, musician and director from 2000 until now performing member of the Shakespeare Company Berlin.

Kabisch was born in Wiesbaden, Germany in 1953. After the school she studied for two years in Paris. In 1975 she worked at the Stages of the City of Cologne as Assistant Dramaturg. Christine Kabisch then changed into the dramaturgy of the Bavarian State Theatre in Munich. At the end of 1979 she started working as a script girl for three month for a movie production in West Africa.

, , , ,

Pes Etme! / Not K.O

Fransa France / 2016 / 24′ / Dijital Digital / Renkli Color / Fransızca French / Türkçe, İngilizce Altyazı Turkish, English Subtitles

Yönetmen / Director: Xavier Sirven

Dünya Hakları / World Sales: shortcuts

Telefon / Phone: +33 7 81 29 39 74

E-Posta / E-Mail: louisa@shortcuts.pro

Joanne günün sonunda kentten ayrılacaktır. Benzinlik yöneticisinin kızı Polly için yapılması gereken tek bir şey vardır: aşk hikayelerine gerçeklik kazandırmak. Eğer savaşılacak bir şey varsa, Polly buna hazırdır.

Joanne is leaving by the end of the day. For Polly, the daughter of the local garage manager, there is only one thing to do: give reality to their love story. If there is something to fight for, Polly is ready for it.

Xavier Sirven

1980’de doğdu. Fransa’da mühendislik okudu, filozof Bernard Stiegler önderliğinde Kültür Endüstrileri alanında uzmanlaştı. Daha sonra IRCAM (Araştırma Enstitüsü Müzik Merkezi) ve Center Pompidou’da araştırma mühendisi olarak çalıştı. Emmanuel Ostrovsky’nin tiyatro araştırma şirketinde oyuncu olarak çalıştı. 2007’de La Fémis’in (Fransız Ulusal Film Okulu) kurgu bölümüne girdi. İlk uzun metrajlı filmi Gospel of a Hacker üzerinde çalışıyor.

Born 1980, Xavier Sirven is a film director and editor. He first studied engineering in France, specializing himself in Cultural Industries under the leadership of philosopher Bernard Stiegler. He then worked as a research engineer at IRCAM (Research Institute of Music) and Centre Pompidou (National Center of Art and Culture). At this time, he was also an actor in the theatrical research company of Emmanuel Ostrovsky. In 2007 he entered the editing department of La Fémis (French National Film School). He is developing his first feature film, Gospel of a Hacker.