, , ,

İsyancı Sinema / Incendiary Cinema

Avusturya, ABD Austria, USA, 1’, Renkli Colour, 35mm, 2005

Sanatçı / Artist: Ken Jacobs

Dünya Hakları / World Sales: Sanatçıya ait Courtesy of Artist

Ekrandaki görüntü sürekli yanıp sönüyor; beyaz, yatay, titreyen bir çizgi, siyah bir arkaplanda seçilebiliyor. Ani bir kesintiyle kamera bir çocuk bahçesine dönüyor ve en sonda hızlıca yanıp sönen bir daire beliriyor. Bu «İsyancı Sinema» denen olay. Görüntüler arası iyi bir geçiş diye bir şey söz konusu değil; filmin amacı sıkıntı ve rahatsızlık vermek, ve ayrıca imajlar ve seyirlik bir kavrayış yaratmayı hedefliyor. Bu, asıl filmden önceki, oldukça etkileyici bir çekim.

The image on the screen flickers restlessly; a white, horizontal, vibrating line can be made out before a black background. An abrupt cut follows, the camera panning on a playground, and at the end a circle appears on the screen, again flickering heavily. This is so-called «Incendiary Cinema». There is no such thing as a nice succession of images; the film is supposed to distress and disturb, and it also aims to create receptivity for images and viewing. It is a small, quite salutary shot before the main film.

Ken Jacobs

Ken Jacobs (born 1933 in Brooklyn, New York) is an American experimental filmmaker. He is the director of Tom, Tom, the Piper’s Son (1969, USA), which was admitted to the National Film Registry in 2007. His Star Spangled to Death (2004, USA) is a nearly seven-hour film consisting largely of found footage.

1933 Brooklyn, New York doğumlu Ken Jacobs, Amerikalı deneysel filmcidir. 2007 Yılında Ulusal Film Kayıtları’na geçirilen, Tom, Tom, the Piper’s Son (1969, ABD)’ın yönetmenidir. Star Spangled to Death (2004, ABD) filmi, yaklaşık yedi saatlik bir buluntu filmdir.

, , ,

Viennale 04

Avusturya, Fransa Austria, France, 2’, Renkli Colour, 35mm, 2004

Sanatçı / Artist: Agnes Varda

Dünya Hakları / World Sales: Sanatçıya ait Courtesy of Artist

Bir buçuk dakikalık, sinema ve gerçek dünya arasındaki karmaşık ilişki üzerine kapsamlı ve aldatıcı derecede basit bir deneme. Tamamen kurumuş bir toprak parçası yemyeşil bir alana, yemyeşil bir alan olgunlaşmış tahıllara, olgunlaşmış tahıllar kameranın neşeyle kıvrımlarını takip ettiği saman balyasına dönüşüyor. Ekmek, deniz, tuz… ve çok geçmeden düş treni Koan’a ulaşıyor: “Tuz gücünü kaybettiği zaman tekrar nasıl tuzlu hale getirilir?”

An exhaustive, deceptively simple essay on the complex relationship between cinema and the real world in one and a half minutes. A dried-out clod of earth becomes a flowering field becomes ripe grain becomes hay becomes a bale of hay, whose curves the camera playfully traces. The bread, the sea, the salt … and before long, the train of thought ends in a koan: “Once the salt has lost its power, what can it be salted with?”

Agnès Varda

Agnès Varda 30 Mayıs 1928’de Brüksel, Belçika’da Arlette Varda olarak doğdu. The Beaches of Agnès (2008), The Gleaners & I (2000) ve Cleo from 5 to 7 (1962) ile bilinen, yönetmen ve yazardır.

Born on May 30, 1928 in Brussels, Belgium as Arlette Varda. She is a director and writer, known for The Beaches of Agnès (2008), The Gleaners & I (2000) andCleo from 5 to 7 (1962)

, , ,

Karvizit / Carte de visite

Avusturya, ABD Austria, USA, 1’, Renkli Colour, 35mm, 2003

Sanatçı / Artist: Ernie Gehr

Dünya Hakları / World Sales: Sanatçıya ait Courtesy of Artist

Daha dikkatli bakarsak, hayal edilemeyen, ilk bakışta şekilsiz gözüken, parlayan birbirini kaplayan şekiller göremez miyiz? Ve ayrıca, uçağın sesi sona doğru azalamaz mı? Peki ya bu bir başlangıç değil de, çoktan yola çıkmış bir şey ise?

On closer inspection, though, can´t we see shapes that were undreamt of, amorphous at first sight, shapes that now shimmer, overlying one another? And doesn´t the noise of the plane seem to grow fainter towards the end? What if this is not a beginning but something on its way out? 

Ernie Gehr 

Ernie Gehr, 1941 doğumlu,1970’lerin Yapısal film (Structural film) hareketinin önemli temsilcilerinden, Amerikalı deneysel filmcidir. Gehr’in Serene Velocity (1970) filmi, ABD Ulusal Film Dairesi tarafından korunmak üzere seçildi. Gehr, San Francisco Sanat Enstitüsü’nde ders verdi. New York Times, Gehr’in eserlerini “soyut, güzel, gizemli, canlandırıcı, ütopik” olarak tanımlayıp, Modernist haykırışı yakaladığını, ana akım anlatımdan kaçındığını ve asıl ilgi odağının film yanıkları, renk cümbüşleri ve ışık darbeleri olduğunu söylemiştir.

Ernie Gehr (born 1941) is an American experimental filmmaker closely associated with the Structural film movement of the 1970s. Gehr’s film Serene Velocity (1970) has been selected for preservation in the United States National Film Registry. Gehr served as faculty at the San Francisco Art Institute. The New York Times described Gehr’s work as “abstract, beautiful, mysterious, invigorating, utopian” saying he had “embraced [the] Modernist cry, shunning mainstream narrative to make films in which bubbling grain, streaks of color and pulses of light are the main attraction.”

, , ,

SB

Avusturya, ABD Austria, USA, 1’, Renkli Colour, 35mm, 2002

Sanatçı / Artist: Stan Brakhage

Dünya Hakları / World Sales: Sanatçıya ait Courtesy of Artist

2002 yılında, Stan Brakhage, festival, SB ismini verdiği, son derece renkli, dinamik elle boyanmış bir film sundu. Brakhage’ın son bir kaç yıldaki işlerinin öğeleri ile sinemanın temel unsurları olan renk, ışık ve hareketi harmanlıyordu. Brakhage’ın eserlerinde alışagelindiği üzere ses önemli bir mesele değil.

In 2002 Stan Brakhage provided the festival with an exceptionally colorful, dynamic handpainted film which he has called SB. It contains all the elements that have dominated Brakhage´s work during the last couple of years and merges the essential ingredients of cinema: color, light and movement. Sound, as we know from Stan Brakhage´s oeuvre, is not necessarily an issue.

Stan Brakhage

Stan Brakhage, 14 Ocak 1933’de Kansas City, Missouri’de doğdu. 1964 yılında 16mm ekipmanının çalınmasından sonra, Brakhage 1969 yılına kadar 8mm filmciliğine odaklandı. En önemli eserleri The Art of Vision ve Dog Star Man’i 1964’de ortaya koydu. 1969 yılında Colorado Üniversitesi’nde film tarihi ve estetik üzerine dersler verdi. 1970 yılında, Chicago’da Sanat Enstitüsü’nde ders vermeye başladı. 1986 yılında ilk Amerikan Film Enstitüsü bağımsız film ve video sanatçısı ödülünü (Maya Deren ödülü) aldı.

Stan Brakhage was born in Kansas City, Missouri on January 14, 1933. With the theft of his 16mm equipment in 1964, Brakhage concentrated on 8mm filmmaking until 1969. His major works, The Art of Vision and Dog Star Man, were completed in 1964. At the Colorado University in 1969, Brakhage lectured in film history and aesthetics. He began teaching in 1970 at the School of the Art Institute in Chicago. In 1986 Brakhage received the first American Film Institute award for independent film and video artists (the “Maya Deren Award”).

, , ,

Elvis

Avusturya, ABD Austria, USA, 1’, Renkli Colour, 35mm, 2001

Sanatçı / Artist: Jonas Mekas

Dünya Hakları / World Sales: Sanatçıya ait Courtesy of Artist

Jonas Mekas bu görüntüleri 1972 yılında New York’taki Elvis konserleri dizisinin son performansı sırasında çekti. Etkinlik ve seyirci o kadar çılgındı ki, kimse onun görüntüleri filme alışını fark etmedi. VIENNALE bir fragman istediğinde, hemen aklına bu görüntüler geldi. Bir tesadüf üzerine, coşkulu Elvis görüntülerinin üzerine Strauss’un bir valsini kullandı.

Jonas Mekas shot this footage during the final performance of the 1972 Elvis concert series in New York. The event and the audience were so wild, nobody paid any attention to his filmmaking. When the VIENNALE asked for a trailer, he immediately thought on that footage. A coincidence led Mekas to use a Strauss waltz with the images of a frenetic Elvis. 

Jonas Mekas

Jonas Mekas 1922 yılında Litvanya’nın Semeniškiai isimli tarım köyünde dünyaya geldi. Şu anda New York’ta yaşıyor ve çalışıyor. Mekas’ın The Brig isimli filmi 1963’te Venedik Film Festivali’nde büyük ödülü kazandı. 2000 yılından itibaren çalışmalarını film yerleştirmeleri alanine kaydırdı ve eserlerini, Serpentine Gallery, the Centre Pompidou, Musée d’Art moderne de la Ville de Paris, the Moderna Museet (Stockholm), PS1 Contemporary Art Center moma, Documenta of Kassel, the Museum Ludwig (Köln) ve  Venedik Biyenali’nde sergiledi.

Jonas Mekas was born in 1922 in the farming village of Semeniškiai, Lithuania. He currently lives and works in New York City. Mekas’ film The Brig was awarded the Grand Prize at the Venice Film Festival in 1963. Since 2000, Mekas has expanded his work into the area of film installations, exhibiting at the Serpentine Gallery, the Centre Pompidou, Musée d’Art moderne de la Ville de Paris, the Moderna Museet (Stockholm), PS1 Contemporary Art Center moma, Documenta of Kassel, the Museum Ludwig in Coulogne, and the Venice Biennale.

, , ,

Viyana ve Mozart / Wien and Mozart

Avusturya, ABD Austria, USA, 1’, Renkli Colour, 35mm, 2001

Sanatçı / Artist: Jonas Mekas

Dünya Hakları / World Sales: Sanatçıya ait Courtesy of Artist

1971’de Sovyet yetkilileri, Jonas Mekas’a, 27 yıldır görmediği annesini ziyaret etmesi için Litvanya’ya gitmesine izin verirler. Dönüşünde, hayatında ilk defa Viyana’ya gider. Ziyareti sırasında çektiği görüntüleri saklar ve filmleştirmek için doğru zamanı tam 30 yıl bekler.

In 1971, Jonas Mekas was permitted by the Soviet authorities to visit his mother in Lithuania whom he had not seen for 27 years. On his return trip, he went to Vienna for the first time. He kept the footage he shot during this visit and waited 30 years for the right time to release it.

Jonas Mekas

Jonas Mekas 1922 yılında Litvanya’nın Semeniškiai isimli tarım köyünde dünyaya geldi. Şu anda New York’ta yaşıyor ve çalışıyor. Mekas’ın The Brig isimli filmi 1963’te Venedik Film Festivali’nde büyük ödülü kazandı. 2000 yılından itibaren çalışmalarını film yerleştirmeleri alanıne kaydırdı ve eserlerini, Serpentine Gallery, the Centre Pompidou, Musée d’Art moderne de la Ville de Paris, the Moderna Museet (Stockholm), PS1 Contemporary Art Center moma, Documenta of Kassel, the Museum Ludwig (Köln) ve  Venedik Biyenali’nde sergiledi.

Jonas Mekas was born in 1922 in the farming village of Semeniškiai, Lithuania. He currently lives and works in New York City. Mekas’ film The Brig was awarded the Grand Prize at the Venice Film Festival in 1963. Since 2000, Mekas has expanded his work into the area of film installations, exhibiting at the Serpentine Gallery, the Centre Pompidou, Musée d’Art moderne de la Ville de Paris, the Moderna Museet (Stockholm), PS1 Contemporary Art Center moma, Documenta of Kassel, the Museum Ludwig in Coulogne, and the Venice Biennale.

 

 

, , ,

Meltem / Breeze

Avusturya, Almanya Austria, Germany, 1’, Renkli Colour, 35mm, 2000

Sanatçı / Artist: Matthias Müller

Dünya Hakları / World Sales: Sanatçıya ait Courtesy of Artist

Matthias Müller’in VIENNALE siparişi fragmanı, bir meltem tarafından sürüklenen, film yıldızlarının, film setlerinin, sahnelerin, beyaz perdelerin hayali, daima değişebilir dünyasını yeniden tesis eden avangart bir şiir: bir kısmı Hollywood ve Fransa’ya ait buluntu film derlenmesi ve onun bir dakikalık anlamlı bir sinema reklamı vari düzenlemesi, sinemanın sonsuz olasılıklarının büyüleyici bir tasavvuru.

Matthias Müller´s trailer, commissioned by the VIENNALE, is an avantgarde-poem that recreates an imaginary, forever changeable world of filmstars and film sets, of curtains and white screens, moved by a mysterious breeze: a fascinating vision of cinema´s endless possibilities, partly compiled of found footage from Hollywood and France, composed to a one-minute-advertisement for the suggestive art of moving pictures.

Matthias Müller

1961 Bielefeld, Almanya doğumlu. Bielefeld Üniversitesi’nde, Sanat ve Alman Edebiyatı öğrenimi gördü. HBK Braunschweig’da sanat üzerine yüksek lisans yaptı. Frankfurt/Main’daki Johann Wolfgang Goethe Üniversitesi’nde ve Dortmund Yüksekokulu’nda misafir akademisyenlik yaptı. 2003’ten bu yana, Köln’de, KHM, Medya Sanatları Akademisi’nde Deneysel Film Profesörü. Müller, aralarında Found Footage Film Festivali (1996 ve 1999), ilk Alman Otobiyografik Filmler Festivali, Ich etc. (1998) ve çeşitli film turnelerinin bulunduğu, sayısız avangart film etkinliğinin kuratörlüğünü yaptı. Film, video, yerleştirme  ve fotoğraf üzerine çalışan bir sanatçı.

Born in Bielefeld, Germany, in 1961. Studied Arts and German Literature at Bielefeld University. Studied Arts at HBK Braunschweig. Master´s degree. Guest Professor at Johann Wolfgang Goethe University, Frankfurt/Main. Guest Professor at Dortmund Fachhochschule. Since 2003, Professor in Experimental Film at the Academy of Media Arts, KHM, Cologne. Müller has curated numerous avant-garde film events, such as the Found Footage Film Festival (1996 and ´99), the first German festival of autobiographical films, Ich etc. (1998), and various touring programs. He is an artist working in film, video, installation and photography. 

, , ,

Hazırlan / Get Ready 

Avusturya Austria, 1’, Renkli Colour, 35mm, 1999

Sanatçı / Artist: Peter Tscherkassky

Dünya Hakları / World Sales: Sanatçıya ait Courtesy of Artist

Uzun bir metrajlı bir filmden buluntu film. Tscherkassky, pastoral bir deniz sahnesinden, geceleyin süratli giden bir araba sahnesine geçiyor. Cisimlerin, nesnelerin ve duyuların radikal hareketleri sinemanın gücünü sergiliyor. (VIENNALE Kataloğu 1999)

Found footage from a feature film. From an idyllic scene at the sea Tscherkassky moves to a speedy car driving by night. The radical movement of objects, bodies and senses illustrates the power of cinema. (VIENNALE Catalogue 1999)

Peter Tscherkassky

1958 Viyana, Avusturya doğunlu. 1979-84 yılları arasında Berlin’de yaşadı. Felsefe öğrenimi gördü. Viyana’da ve yurt dışında çeşitli uluslararası festivaller ve film turneleri düzenledi. 1984’den beri avangart sinema tarih ve kuramı üzerine dersler verdi ve yayınları çıktı. 1993 ve 1994 yıllarında, senelik düzenlenen Avusturya’daki “Diagonale” Film Festivali’nin sanat yönetmenliğini yaptı. “Peter Kubelka” (1995; Gabriele Jutz ile beraber) ve “Film Unframed: A History of Austrian Avant-Garde Cinema” (2012)” kitaplarının editörlüğünü yaptı.

Born in 1958 in Vienna, Austria. Lived in Berlin 1979-84. Studied philosophy. Organized several international avant-garde film festivals in Vienna and film tours abroad. Since 1984 numerous publications and lectures on the history and theory of avant-garde film. 1993 and 1994 artistic director of the annual Austrian film festival “Diagonale”. Editor of the book “Peter Kubelka” (1995; with Gabriele Jutz) and “Film Unframed. A History of Austrian Avant-Garde Cinema” (2012). Films since 1979. Recent book: Alexander Horwath, Michael Loebenstein (Ed.)

, , ,

Sapık / Psycho

Avusturya, ABD Austria, USA, 1’, Renkli Colour, 35mm, 1997

Sanatçı / Artist: Bruce Baillie

Dünya Hakları / World Sales: Sanatçıya ait Courtesy of Artist

Martin Arnold, Alfred Hitchcock’un efsanevi gerilim filmi Sapık’ın duş sahnesinin bir bölümünü, yorumlayarak ve dijital dokunuşlarla yeniden oluşturarak, uyarladı. Ortaya çıkan sonuç kısa olmasına ragmen yoğun bir modern estetik eser. Temel olarak yoğunluğa ve eksiltmeye adanmış eser, sinematik anlatımı tüm boyutlarıyla sinematografik ve estetik bir mizansen olarak görselleştiriyor. Aynı zamanda, geleneksel sinematik formların uyarlamalarının da gerilim, heyecan ve haz verebileceğini gösteriyor.

Martin Arnold has adopted a fragment from the shower scene of Alfred Hitchcock´s legendary thriller Psycho, rendering and composing it anew with the possibilities of digital retouching. The result is a short yet intense piece of contemporary aesthetics. Devoted mainly to density and omission, it visualizes the cinematic narrative on all its levels as a cinematographic and aesthetic mise-en-scène. Simultaneously, it reveals that a resolving adaptation of traditional cinematic forms can also create suspense, excitement and pleasure. 

Martin Arnold

Martin Arnold 1959’de Viyana’da doğdu. Viyana Üniversitesi’nde Psikoloji ve Sanat Tarihi eğitimi aldı. 1987’den beri serbest filmcilik yapmakta. Sixpack Film’in kurucu üyesi. Viyana’daki çeşitli avangart film festivallerinin organizatörü. 1990’da Amerikan Sinematek’inde Avusturya avant-garde filmleri seçkisinin sunucusu. 1993 yılından beri Amerika’da  çeşitli üniversitelerde (Milwaukee, San Francisco, …) ders vermekte.

Martin Arnold born 1959 in Vienna. Studied Psychology and Art History at Vienna University. Free-lance film maker since 1987. Founding member of Sixpack Film. Organisor of several avant-garde film festivals in Vienna. Presentation of a selection of Austrian avant-garde films at American cinematheques in 1990. Since 1993 teaching at various American Universities (Milwaukee, San Francisco, …)

, , ,

Pietà 

Avusturya, ABD Austria, USA, 1’, Renkli Colour, 35mm, 1998

Sanatçı / Artist: Bruce Baillie

Dünya Hakları / World Sales: Sanatçıya ait Courtesy of Artist

Sahneler, son fılmimin ulaştığı sonucun birer dakikalık sıkıştırılmış versiyonları. Bir meleğin anıları. Aralaında kızım Wind Baillie’nin de bulunduğu, çocukların sahneleri yakın zamanda Filipinler’de çekildi. Kuşlar Washington State’deki evimizin ordan. Eşim Lorie ve oğlum Keith-Kenneth’in de yer aldığı neticelendirci Pietà, buradaki plajda kaydedildi. Günün son ışığında: “Te lucis ante terminum.” (Bruce Baillie).

These scenes are a one-minute, condensed version of the conclusion to my last work, Memories of an Angel. The scene of children was shot in the Phillipines recentely, including my daughter, Wind Baillie. The birds, near our home in Washington State. The concluding Pietà, with my wife Lorie and son, Keith-Kenneth, was recorded at the beach here. All the last light of day: “Te lucis ante terminum.” (Bruce Baillie)

Bruce Baillie

1931, Aberdeen, Güney Dakota doğumlu Bruce Baillie, Amerikalı sinematik sanatçısı ve San Francisco’daki Canyon Sinema’nın kurucuları arasındadır. 1961’de, Baillie, kendisi de sinematik sanatçısı olan dostu Chick Strand ve diğerleriyle San Francisco Sinematek’ini kurdu. Eserlerinden bazıları şunlardır: Quick Billy, To Parsifal, Mass for the Dakota Sioux, Castro Street ve sinema filmleri Valentin de las Sierras, Roslyn Romance ve Tung. 1991 yılında Amerikan Film Enstitüsü’nün Maya Deren Bağımsız Film ve Video Sanatçısı ödüllerine layık görülmüştür.

Bruce Baillie (born in 1931, Aberdeen, South Dakota) is an American cinematic artist and founding member of Canyon Cinema in San Francisco. In 1961, Baillie, along with friend and fellow cinematic artist Chick Strand, among others, founded San Francisco Cinematheque. His body of cinematic work includes such as Quick Billy, To Parsifal, Mass for the Dakota Sioux, Castro Street, and the motion pictures Valentin de las Sierras, Roslyn Romance, and Tung, among many others. In 1991 he was the recipient of AFI’s Maya Deren Independent Film and Video Artists Award.