, , ,

Film / Konuşmalar / Çok / Diller / Film / Spricht / Viele / Sprachen / Film / Speaks / Many / Languages

Avusturya Austria, 1’, Renkli Colour, 35mm, 1995

Sanatçı Artist: Gustav Deutsch

Dünya Hakları / World Sales: Sanatçıya ait Courtesy of Artist

Fransızca ve Arapça altyazılı bir Hint uzun metrajlı filminin toplamda 39 kısmından 21’i Kazablanka’da bulunur ve bir dakikalık tarih yeniden şekillendirilir. Film dört kısımdan oluşmakta – atlıaraba, havuz, benzin istasyonu ve bar – ve aşk, kıskançlık, suç ve ticaret temalarını işlemektedir.

With 21 fragments (out of 39 in all) of an Indian feature film with French and Arabic subtitles, found in Casablanca, the history of one minute was (re)constructed. The film comprises four sections – the horse-drawn carriage, the swimming pool, the filling station and the bar – and looks at the themes of love, jealousy, crime and trade.

Gustav Deutsch

Gustav Deutsch, Avusturyalı filmci ve sanatçıdır. Mimarlık eğitimi  almış olan Deutsch, 80’lerin sonunda sinema ve sanat alanlarına yönelmiş ve “buluntu film” (found footage) film tekniğinin en önemli uluslararası temsilcilerinden biri olmuştur. Avrupa ve Amerika’daki film arşivleriyle (ör. Hollanda Film Müzesi, Portekiz Sinematek’i, Kraliyet Savaş Müzesi, Bolonya Film Arşivi, Ulusal Sinematografi Merkezi, Kinsey Enstitüsü, Avusturya Film Müzesi, Avusturya Film Arşivi) büyük işbirliğiyle gerçekleştirilen ve orta format film (medium film) fenomeni üzerine olan  FILM IST. üçlemesi, uluslar arası film festivallerinde gösterilmiş ve sergilerde yerleştirme formunda sergilenmiştir.

Gustav Deutsch is an Austrian filmmaker and artist. Trained as an Architect, he moved to film and art in the late 80ths, and became one of the leading international filmmakers working with Found Footage. His trilogy FILM IST., on the phenomenology of the medium film, realised in close cooperation with European and American film archives (e.g.Netherlands Film Museum, Cinemateca Portuguesa, Imperial War Museum, Cineteca di Bologna, Centre National de la Cinematographie, The Kinsey Institute, Österreichisches Filmmuseum, Filmarchiv Austria, a.o.), has been shown widely at international film festivals, and in exhibitions in the form of installations.

FRAGMAN :

GERİ DÖN / RETURN BACK