Filmfarsi (devam eden çalışma) / Filmfarsi (work in progress)

Birleşik Krallık, İran United Kingdom, Iran / 2017 / 96’ / Dijital Digital / Renkli, Siyah&Beyaz Color, Black&White /
Farsça
Farsi / İngilizce, Türkçe Altyazı English, Turkish Subtitles

Yönetmen / Director: Ehsan Khoshbakht

Dünya Hakları / World Sales: Ehsan Khoshbakht

E-Posta / E-Mail: esatchmo@yahoo.com

 

Kayıp bir sinematik geçmişin ve onun yasak tarihinin bir kazı çalışması olan Filmfarsi, çift kişilikli bir ulusun sineması ve aynı zamanda da Şah hükmü altındaki İran hakkında. İrandaki popüler tarzdaki filmleri, düşük bütçeli gerilimleri ve melodramları tanımlamak için Filmfarsi’nin kullandığı küçümseyici terimlerin tamamı, 1979 İslam devriminden sonra tamamen sönümlenecekti. Aynı zamanda, İran’ın dini geleneklerini, modernliğin girdabıyla ve batının etkisiyle bütünleştirme çabalarında, ülkenin durumuna üzücü bir ayna olan, gıdıklayıcı, hareketli ve duygu yüklü bir sinema. Çoğunlukla, basit, kalitesiz ve birbirine benzeyen filmler, İran’ın ruhunu algılama imkanı sunuyor. Deneme filmin, sinema sevgisinin ve günümüz belgeselinin sunduklarında gezinen Filmfarsi, bir ulusun sinematik ve toplumsal tarihini keskin eleştirel bir bakış açısıyla sunuyor.

An excavation of a lost cinematic past and its forbidden history, Filmfarsi is about the cinema of a nation with a split personality but also the history of Iran under the Shah. The derogatory terms filmfarsi was used to define Iranian popular genre films, low budget thrillers and melodrama, all to be suppressed following the 1979 Islamic revolution.  A cinema of titillation, action and big emotions, which also presented a troubling mirror for the country as Iran struggled to reconcile its religious traditions with the turbulence of modernity, and the influences of west. The often cheap, sleazy and derivative films offer an insight into Iran’s psyche. Exploring the possibilities for the essay film, cinephilia and the documentary today, Filmfarsi presents a cinematic and social history of a nation, with a keen critical eye.

 

Ehsan Khoshbakht

Ehsan Khoshbakht, İranlı belgeselci, eleştirmen, küratör ve yazardır. Sight & Sound, Keyframe ve MUBI Notebook’a katkıda bulunmuş, Farsça ve İngilizce kitaplar ve kitap bölümleri yazmıştır. Çeşitli Avrupa sinemateklerinde ve festivallerinde kuratörlük yapmıştır ve şu anda Bolonya’daki Il Cinema Ritrovato’nın yapım komitesinde çalışmaktadır. Mimarlık eğitimi almış olmasına karşın caz hakkında yazmayı tercih etmektedir.

Ehsan Khoshbakht is an Iranian documentary filmmaker, critic, curator and author. His contributes to Sight & Sound, Keyframe and MUBI Notebook, and have published books and book chapters in Persian and English. He has curated for various European cinematheques and festivals and currently serves on the programming committee of Il Cinema Ritrovato in Bologna. He is architect by training but instead prefers to write about jazz.

PAYLAŞ | SHARE :Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0Share on LinkedIn0Email this to someone
Comments are closed.
FRAGMAN :

GERİ DÖN / RETURN BACK