, , ,

Karvizit / Carte de visite

Avusturya, ABD Austria, USA, 1’, Renkli Colour, 35mm, 2003

Sanatçı / Artist: Ernie Gehr

Dünya Hakları / World Sales: Sanatçıya ait Courtesy of Artist

Daha dikkatli bakarsak, hayal edilemeyen, ilk bakışta şekilsiz gözüken, parlayan birbirini kaplayan şekiller göremez miyiz? Ve ayrıca, uçağın sesi sona doğru azalamaz mı? Peki ya bu bir başlangıç değil de, çoktan yola çıkmış bir şey ise?

On closer inspection, though, can´t we see shapes that were undreamt of, amorphous at first sight, shapes that now shimmer, overlying one another? And doesn´t the noise of the plane seem to grow fainter towards the end? What if this is not a beginning but something on its way out? 

Ernie Gehr 

Ernie Gehr, 1941 doğumlu,1970’lerin Yapısal film (Structural film) hareketinin önemli temsilcilerinden, Amerikalı deneysel filmcidir. Gehr’in Serene Velocity (1970) filmi, ABD Ulusal Film Dairesi tarafından korunmak üzere seçildi. Gehr, San Francisco Sanat Enstitüsü’nde ders verdi. New York Times, Gehr’in eserlerini “soyut, güzel, gizemli, canlandırıcı, ütopik” olarak tanımlayıp, Modernist haykırışı yakaladığını, ana akım anlatımdan kaçındığını ve asıl ilgi odağının film yanıkları, renk cümbüşleri ve ışık darbeleri olduğunu söylemiştir.

Ernie Gehr (born 1941) is an American experimental filmmaker closely associated with the Structural film movement of the 1970s. Gehr’s film Serene Velocity (1970) has been selected for preservation in the United States National Film Registry. Gehr served as faculty at the San Francisco Art Institute. The New York Times described Gehr’s work as “abstract, beautiful, mysterious, invigorating, utopian” saying he had “embraced [the] Modernist cry, shunning mainstream narrative to make films in which bubbling grain, streaks of color and pulses of light are the main attraction.”

FRAGMAN :

GERİ DÖN / RETURN BACK