, , ,

Sapık / Psycho

Avusturya, ABD Austria, USA, 1’, Renkli Colour, 35mm, 1997

Sanatçı / Artist: Bruce Baillie

Dünya Hakları / World Sales: Sanatçıya ait Courtesy of Artist

Martin Arnold, Alfred Hitchcock’un efsanevi gerilim filmi Sapık’ın duş sahnesinin bir bölümünü, yorumlayarak ve dijital dokunuşlarla yeniden oluşturarak, uyarladı. Ortaya çıkan sonuç kısa olmasına ragmen yoğun bir modern estetik eser. Temel olarak yoğunluğa ve eksiltmeye adanmış eser, sinematik anlatımı tüm boyutlarıyla sinematografik ve estetik bir mizansen olarak görselleştiriyor. Aynı zamanda, geleneksel sinematik formların uyarlamalarının da gerilim, heyecan ve haz verebileceğini gösteriyor.

Martin Arnold has adopted a fragment from the shower scene of Alfred Hitchcock´s legendary thriller Psycho, rendering and composing it anew with the possibilities of digital retouching. The result is a short yet intense piece of contemporary aesthetics. Devoted mainly to density and omission, it visualizes the cinematic narrative on all its levels as a cinematographic and aesthetic mise-en-scène. Simultaneously, it reveals that a resolving adaptation of traditional cinematic forms can also create suspense, excitement and pleasure. 

Martin Arnold

Martin Arnold 1959’de Viyana’da doğdu. Viyana Üniversitesi’nde Psikoloji ve Sanat Tarihi eğitimi aldı. 1987’den beri serbest filmcilik yapmakta. Sixpack Film’in kurucu üyesi. Viyana’daki çeşitli avangart film festivallerinin organizatörü. 1990’da Amerikan Sinematek’inde Avusturya avant-garde filmleri seçkisinin sunucusu. 1993 yılından beri Amerika’da  çeşitli üniversitelerde (Milwaukee, San Francisco, …) ders vermekte.

Martin Arnold born 1959 in Vienna. Studied Psychology and Art History at Vienna University. Free-lance film maker since 1987. Founding member of Sixpack Film. Organisor of several avant-garde film festivals in Vienna. Presentation of a selection of Austrian avant-garde films at American cinematheques in 1990. Since 1993 teaching at various American Universities (Milwaukee, San Francisco, …)

FRAGMAN :

GERİ DÖN / RETURN BACK