, , ,

The 3 Rs

ABD USA, 2’, Renkli Colour, 35mm, 2011

Sanatçı / Artist: David Lynch

Dünya Hakları / World Sales: Sanatçıya ait Courtesy of Artist

3 R, temel eğitimsel beceri olan okuma (Reading), yazma (wRiting) ve aritmetiğe (aRitmetic) bir gönderme olabilir; Lynch’in yoğun kabus dolu okul tecrübelerinin açıkça gösterdiği gibi, aynı anda yönlendirme, kısıtlama ve kontrol etmeye yarayan kültürel teknikler. En başta, Pete’in elindeki taş sayısı ile ilgili sorulan soru sıradan değil. Neden iki? Neden üç değil? Ya da 14? Lynch vari sinematik anlatı ayrıştırmayla uyumlu, dehşetle iç içe olarak doğrusal gözüken, kesin ve güvenilir gözüken her şey çöküyor. Serbest kalan görüntüler, düşünceleri serbest bırakıyor. Ya da özgür düşünceler mi görüntüleri özgür kılıyor? Sinemada, plastik bir ördeğin bile başını koparırsanız kan akar.

The 3 Rs may be a reference to the three basic educational skills Reading, wRiting and aRithmetic; cultural techniques that, as Lynch’s dense school nightmare makes quite clear, are simultaneously techniques of manipulation, restriction and control. The question posed at the beginning regarding the number of stones in Pete’s hands is not trivial. Why two? Why not three? Or 14? In accordance with the Lynchian dissolution of cinematic narratives in an associative tangle of terror, everything that seemed to be linear, firmly established and secure is breaking down. Liberated images liberate thoughts. Or do free thoughts free images? In cinema even a squeaky bathtub duck can bleed if you cut off its head.

David Lynch

1946 Montana doğumlu. Boston’da Güzel Sanatlar Müzesi Okulu’nda okudu. 1977’de ilk uzun metrajlı filmi Silgi Kafa’yı çekti.

Born 1946 in Montana. Studied at the School of the Museum of Fine Arts in Boston. In 1977 he shot his first feature film Eraserhead.

FRAGMAN :

GERİ DÖN / RETURN BACK