5225 Sayılı Kültür Yatırımlarını ve Girişimlerini Teşvik Kanununu( Sponsorluk Teşvik Yasası ) nedir?[1]
14 Temmuz 2004 tarihinde kabul edilen ve 21 Temmuz 2004 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 5225 sayılı Kültür Yatırımları ve Girişimlerini Teşvik Kanunu (Sponsorluk Yasası) .

Bu yasaya göre genel ve özel bütçeli kamu idareleri, il özel idareleri, belediyeler, köyler, kamu yararına çalışan dernekler, Bakanlar Kurulu tarafından vergi muafiyeti tanınan vakıflar veya bilimsel araştırma faaliyetinde bulunan kurum ve kuruşlar tarafından yapılan ya da Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenmesi uygun görülen faaliyetlerle ilgili harcamalar ile bağış ve yardımların tamamı gelir vergisi ve kurumlar vergisi matrahından indirilebiliyor.

Bu yasaya göre:
• AUFF’ne destek olan kuruluş ve kişiler, vakıf makbuzumuz karşılığında bağış olarak yaptıkları katkı tutarlarını Gelir veya Kurumlar Vergisi matrahlarından tümüyle indirebilmektedirler.

[1] Kaynak : T.C. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü , http://www.kulturvarliklari.gov.tr/TR,44790/sikca-sorulan-sorular.html

PAYLAŞ | SHARE :Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0Share on LinkedIn0Email this to someone