Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı Yönetim Kurulu

İrfan Demirkol • Başkan
Vedat Yazıcıoğlu • Sayman
Hacer Yıldız • Yazman
Prof. Dr. Ruken Öztürk • Üye
Prof. Dr. Selçuk Candansayar • Üye